Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Integrasi Tarbawi

Integrasi Tarbawi

Tuesday, 22 February 2011

KEWAJIPAN TADABBUR AL-QURAN

Oleh: Abu ‘Ameer

{ أفلا يتدبرون القرءان ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا }


Firman Allah Ta’ala dalam surah An-Nisaa’ yg bermaksud : (( Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al- Quran? Kalau kiranya Al- Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapati banyak pertentangan di dalamnya.))


Berdasarkan ayat di atas, Allah telah bertanya kaum munafik yang berpura- pura taat kepada nabi Muhammad S.A.W tentang keintegritian mereka dalam mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya mereka memperhatikan al- Quran itu pasti mereka akan menyedari hakikat kebenaran ganjaran pahala, dosa dan agama Islam itu sendiri.

{ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ءاياته و ليتذكر أولو الألباب }


Firman Allah Ta’ala lagi dalam surah yang lain : (( Ini adalah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan Berkah supaya mereka memperhatikan ayat- ayatnya dan supaya menjadi peringatan dan pelajaran bagi orang- orang yang mempunyai fikiran dan akal )) Surah Saad.


Allah Ta’ala juga telah menerangkan kepada kita antara tujuan penurunan al- Quran kepada manusia adalah untuk manusia memperhatikan ayat- ayat al- Quran. Bermula dengan tadabbur, akan lahir faham, ilmu dan zikir. Dan dengannya juga kita dapat menajamkan fikiran, menguatkan jati diri dan mengasah minda yang cerdas.


Allah menggunakan perkataan مبارك yang membawa maksud dari segi bahasa arab pertumbuhan dan penambahan. Dengan al- Quran kita dapat menambahkan ketajaman akal fikiran dan keimanan. Dan pertambahan akan berlaku kepada semua aspek, duniawi mahu pun ukhrawi.


Dan kewajipan bertadabbur ini bukanlah untuk mereka yang mendalami kepakaran ilmu agama Islam sahaja bahkan ke atas seluruh umat ini. Ayuh kita bertadabbur ayat- ayat Allah ini....


Wallahu a’alam…


No comments:

Post a Comment