Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Integrasi Tarbawi

Integrasi Tarbawi

Friday, 25 February 2011

Bukti Kebenaran Al-Quran Dalam Kejadian Awan Komolunimbus

Para saintis telah mengkaji awan dan telah mendapati bahawa awan hujan terbentuk mengikut sistem yang tetap dan langkah-langkah tertentu yang berkaitan dengan jeniss aangin dan awan yang tertentu.

Salah satu jenis awan ialah awan komolunimbus. Awan ini telah ditemui pada tahun 1985, selepas penciptaan radar kapal terbang.


Kajian mendapati terdapat 3 proses penting dalam pembentukan awan komolunimbus:


1) Pengarakan Awan: awan komolunimbus mula terbentuk apabila angin menolak awan-awan kecil (awan kumulus) ke suatu tempat di mana semua awan ini tertumpu. (lihat Rajah 17 dan 18)Rajah 17: Gambar satelit menunjukkan awan-awan menuju ke arah tempat-tempat tumpuan B, C, dan D. Anak panah menunjukkan arah pergerakan awan.Rajah 18: Awan-awan kecil (awan kumulus) bergerak menuju ke arah zon tumpuan berhampiran horizon, di mana kita dapat lihat awan komolunimbus yang besar.


1) Penggabungan: Kemudian awan-awan kecil ini bergabung bersama membentuk awan yang lebih besar. (lihat Rajah 18 dan 19)Rajah 19: (A) Awan-awan kecil yang terpisah (awan kumulus). (B) Apabila awan-awan bergabung bersama, bertambah sejuk dalam awan yang lebih besar, oleh itu awan melekat antara satu sama lain. Titisan air bertanda .


1) Penimbunan: Apabila awan-awan kecil bergabung bersama, updrafts dalam awan yang lebih besar bertambah. Updrafts yang berada dekat dengan tengah awan adalah lebih kuat daripada updrafts yang berada di tepi. Updrafts ini menyebabkan awan membesar secara menegak, supaya awan-awan bersatu bersama (lihat Rajah 19 (B), 20, dan 21). Pembesaran menegak inimenyebabkan fizikal awan menganjal ke bahagian lebih sejuk dalam atmosfera, di mana titisan air dan air batu terbentuk dan mulai membesar. Apabilan titisan-titisan air dan air batu ini menjadi sangat berat untuk updrafts membawanya, mereka mulai jatuh daripada awan ini sebagai hujan, hujan batu, dan sebagainya.Rajah 20: Sebuah awan komolunimbus. Setelah awan-awan tersusun ke atas, hujan turun daripadanya.

Bagaimana Kejadian awan komolunimbus menjadi mukjizat?


Allah telah menyebut dalam Al-Quran:{Tidakkah kamu melihat bahawa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antaranya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya..} (An-Nur : 43)1. Ibnu Katsir dalam mentafsir kalimah يزجي سحابا : “Allah menggerak awan pada permulaan pembentukan dengan perlahan-perlahan”.

Kalimah ini menunjukkan fasa pertama dalam pembentukan awan komolunimbus.


2. Ibnu al-Jauzi dalam mentafsir ثم يؤلف بينه : “ bergabung antara satu sama lain, dan menjadikan pecahan-pecahan sebagai satu”.

Kalimah ini menunjukkan fasa kedua pembentukan awan komolunimbus.


3. Ibnu Jarir at-Tobari dalam mentafsir ثم يجعله ركاما : “bertingkat-bertingkat diatas satu sama lain”.

Tafsir ini menunjukkan fasa ketiga dalam pembentukan awan komolunimbus.


Ahli Meteorologi hanya menemui pembentukan awan, bentuk awan, dan fungsinya menggunakan alatan moden seperti kapal terbang, satelit, computer, belon kajicuaca, dan lain-lain peralatan lagi, untuk mengkaji mengenai angin dan arahnya, untuk menyukat kelembapan dan perubahannya, dan untuk menentukan tahap dan perubahan tekanan atmosfera.


Siapakah yang memberitahu pengetahuan ini kepada Nabi Muhammad S.A.W , dimana tiada kemungkinan wujudnya alatan-alatan canggih untuk mengkaji proses pembentukan awan? Sudah tentunya Tuhan yang mencipta alam ini..

No comments:

Post a Comment