Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Integrasi Tarbawi

Integrasi Tarbawi

Monday, 27 July 2009

ANAS BIN MALIK (10SH-93H)

Namanya ialah Anas bin Malik bin Dhamdham Al-Ansari Al-Khazraji An-Najari, dan ibunya Ummu Sulaim binti Milhan. Ibunya telah datang kepada Nabi SAW ketika baginda mula-mula menjejakkan kaki di Madinah dengan berkata: "Wahai Rasullullah, anakku ini yang akan berkhidmat kepadamu maka terimalah ia". Lalu, hiduplah Anas di dalam rumahtangga Nabi SAW hingga menjadi seorang sahabat yang paling baginda SAW sayangi dan cintai. Anas pernah menceritakan detik-detik awal beliau diserahkan kepada baginda Nabi SAW: “Ketika aku diserah kepada Nabi umurku hanya berumur 10 tahun.

Beliau meriwayatkan sunnah Nabi SAW daripada baginda SAW sendiri. Selain itu, beliau turut meriwayatkan dari Abu Bakar, Umar Al-Khattab, Uthman Al-Affan, Abdullah bin Mas’ud, Abdullah bin Rawahah, Fatimah binti Rasulullah SAW, Abdul Rahman bin Auf dan ramai lagi sahabat Nabi SAW.

Manakala para periwayat yang mengambil hadis dan sunnah dari beliau pula termasuklah Hasan Al-Basri, Sulaiman At-Taimi, Abu Qilabah, Abu Majlaz, Abdul Aziz bin Suhaib,Isak bin Abu Thalhah, Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani, Qatadah dan Thabit Al-Banani, Muhammad bin Sirin,Ibnu Shihab Az-Zuhri, Rabiah bin Abdul Rahman, Yahya bin Said Al-Ansari,Said bin Jubair serta ramai lagi.

Beliau yang dijoloki oleh Nabi SAW dengan Abu Hamzah dikenali sebagai seorang yang cerdas fikiran dan cergas fizikalnya, kuat beribadat, selain kurang berkata-kata.Abu Hurairah mengungkapkan: “Aku tidak pernah melihat seseorang menyamai ibadatnya kepada Allah Taala dengan Rasulullah SAW selain dari anak lelakai Ummu Sulaim” (Anas bin Malik).

Rasulullah SAW pernah mendoakan Anas: “Wahai Tuhanku, kurniakanlah beliau dengan harta dan anak-nak yang banyak, serta panjangkanlah umurnya, berkatilah beliau serta mesukkanlah beliau ke dalam syurga”. Oleh itu, Anas telah dikurniakan dengan harta benda yang melimpah ruah, dengan anak-anak seramai 120 orang lebih serta umurnya yang panjang sehingga 100 tahun.

Beliau juga terkenal sebagai seorang ilmuan, malah beliau turut meriwayatkan sebanyak 2286 buah hadis. Di dalam riwayat As-Sahihain, terdapat 318 hadis manakala di dalam Sahih Al-Bukhari sebanyak 80 hadis dan di dalam Sahih Muslim pula ialah 70 hadis.

Ketika kekuasaan Abu Bakar As-Siddiq, Anas pernah dihantar untuk memungut sedekah (zakat) di Bahrain, kemudian ke Basra sebelum pulang ke Madinah. Beliau menembuskan nafasnya yang terakhir di Basra pada tahun 94 Hijrah. Dan Anas bin Malik adalah sahabat Nabi SAW yang terakhir yang wafat di Basra.

Dari Qatadah dari kalangan tabi’in: apabila wafat Anas bin Malik, telah berkata kebanyakan orang: “Hari ini (ketika kematian Anas) telah luput sebahagian dariilmu, lalu berkata mereka yang lain: “Bagaima pula ini boleh terjadi? Lalu berkata yang lainnya: “Ketikamana seorang ahli hawa dating dengan membelakangi hadis-hadis kami, maka kami akan berkata kepada mereka: silalah kamu datangdan dengarlah sendiri dari orang yang telah mendengarnya dari Nabi SAW, iaitulah Anas bin Malik khadam baginda Nabi SAW.

- Abu Iyash -No comments:

Post a Comment