Subscribe

Powered By

Free XML Skins for Blogger

Powered by Blogger

Integrasi Tarbawi

Integrasi Tarbawi

Wednesday, 1 December 2010

Syeikhul Islam Ibnu Taimiyyah ( 661 – 728 Hijriah )


Beliau adalah Syeikhul Islam Al Imam Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam bin Abdullah bin Muhammad bin Al Khadr bin Muhammad bin Al Khadr bin Ali bin Abdullah bin Taimiyyah Al Harani Ad Dimasyqi. Nama kuniah beliau adalah Abul ‘Abbas.


Beliau lahir pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal 661 Hijriah di Haran. Berpindah ke Dimashq ketika berumur 7 tahun bersama ayahnya, melarikan diri dari Tartar yang menyerang muslimin.


Membesar dalam keluarga yang kaya dengan ilmu fiqh dan agama. Ayah, datuk dan kebanyakan pakcik beliau adalah ulama’ terkenal. Guru pertama beliau adalah ayahnya sendiri. Menghafal Al-Quran sejak kecil. Mempelajari hadis, fiqh, usul dan tafsir.


Seorang yang cerdas dan kuat hafalan. Kemudian, dengan sendiri beliau mendalami ilmu. Sehingga cukup syarat seorang Mujtahid dalam dirinya ketika masih muda. Diakui oleh alim ‘ulama besar sebagai seorang Imam sebelum berusia 30 tahun kerana ilmu, kelebihan dan keimanannya dalam agama.


Hidup pada zaman tersebarnya bid’ah dan kesesatan. Isme-isme batil berleluasa. Semakin bertambah syubhat (racun pemikiran), jahil, ta’asub (fanatik) dan taqlid buta (ikut seseorang tanpa dalil). Ketika itu juga, muslimin diperangi Tartar dan tentera Salib.


Berjihad dengan pedang menentang Tartar dan berjihad dengan pena melawan salah faham terhadap Islam. Perjuangan dengan pena semakin sengit kerana :


  1. Banyaknya bid’ah dan syirik, yang terdapat di sekitar masyahid dan kuburan yang diziarahi. Juga kepercayaan yang batil terhadap orang yang hidup dan mati.
  2. Tersebarnya falsafah, penyelewengan dan perdebatan. Tasawuf dan tarekat sufi yang sesat mula menular dalam masyarakat. Pemikiran Bathiniyyah juga turut tersebar.
  3. Puak Rafidhah terus menyebarkan bid’ah dan syirik di tengah muslimin, mengendurkan semangat umat untuk berjihad.

Ujian Allah sangat berat ke atas beliau. Diperangi, diusir, dihina dan disakiti. Turut dipenjara berkali-kali kerana perjuangannya di jalan Allah. Akhirnya, Syeikhul Islam wafat pada malam Isnin, 20 Zulqaedah 728 hijriah, dalam keadaan terkurung di penjara Al-Qol’ah, Dimashq.


Dunia menyaksikan pemergian seorang pejuang. Jumlah manusia yang besar hadir, tidak dapat dibayangkan jumlahnya, mengiringi jenazah beliau.


Semoga Allah merahmati dan memberi ganjaran seribu kebaikan atas jasa beliau terhadap Islam dan kaum muslimin.

No comments:

Post a Comment